Конкурс на посаду керівника Об’єднаної асоціації страховиків


Новини НАСУ.

Страховики-учасники Національної асоціації страховиків України, Ліги страхових організацій та Української Федерації Убезпечення в рамках розпочатого процесу об’єднання оголошують конкурс на посаду керівника Об’єднаної асоціації страховиків.

Документи та відомості для участі у конкурсі приймаються на електронну пошту managerial.rivalry@gmail.com з 30 листопада 2020 до 07 грудня 2020 року включно. 

Переможець конкурсу розглядатиметься Загальними зборами Асоціації для затвердження на посаду Генерального директора.

Детальнішу інформацію щодо умов конкурсу та роботи керівника об’єднання можна дізнатися, направивши запит на електронну адресу конкурсу.

Для участі в конкурсному відборі претендент надсилає електронною поштою на адресу, зазначену в оголошенні про проведення відбору, такі документи:

заяву про участь у конкурсному відборі;

копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

копію документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме), яка має містити серед іншого точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні

мотиваційний лист;

конкурсну пропозицію;

згоду на обробку персональних даних;

особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійної компетенції, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Конкурсна пропозиція має містити:

аналіз поточної ситуації та детальний першочерговий план діяльності асоціації протягом одного року, довгостроковий – на три роки;

заходи з виконання плану завдань та результати аналізу можливих ризиків;

загальне бачення ролі, задач та місця Асоціації на страховому ринку;

місце керівника Асоціації у її функціонуванні.

Вимоги до кандидатів:

вища освіта, зокрема (але не обмежуючись) в одній із наступних галузей знань: «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Міжнародні відносини», «Фінанси», «Страхування»;

загальний стаж роботи не менше 10 років, наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне або оперативне управління) не менше ніж п’ять років;

глибинні знання у сфері страхування та фінансів, зокрема, законодавчих актів з цих питань;

бездоганна ділова репутація;

наявність досвіду співпраці з міжнародними, іноземними організаціями та наявність досвіду у страхуванні не менше ніж п’ять років;

лідерські якості, системне мислення, високе почуття обов’язку і відповідальності, нульова толерантність до проявів корупції, цілеспрямованість та проактивність, здатність приймати чіткі та обґрунтовані рішення, визначати шляхи їх реалізації;

відмінні комунікативні та організаційні навички, зокрема, здатність до пошуку і налагодження нових продуктивних форм міжгалузевої взаємодії задля досягнення спільних цілей, уміння вибудовувати, підтримувати та розвивати ефективні партнерські відносини з представниками Регуляторів, Верховної ради України, асоціаціями, ЗМІ, лідерами громадської думки, уміння публічно виступати та ефективно доносити інформацію, погоджувати позиції та виробляти ефективні консенсусні рішення;

здатність виявляти потреби та необхідність змін, уміння організовувати системні зміни, передбачати та враховувати всі корисні можливості та негативні наслідки в умовах їх реалізації.