9 грудня 2018 року набуде чинності Методика формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя в новій редакції.


9 грудня 2018 року набуде чинності Методика формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджена розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104 (далі – Методика), шляхом викладення її в новій редакції.

Розпорядженням внесені зміни до Методики з таких питань:

1) удосконалення методики формування резерву незароблених премій, зокрема:

забезпечення можливості точніше оцінити обсяг зобов’язань страховика при розрахунку величини резерву незароблених премій методом, визначеним Законом України „Про страхування”, шляхом зменшення величини страхових платежів у тому розрахунковому періоді, коли відбулося нарахування таких платежів, на частки страхових платежів, що повертаються страхувальникам,

забезпечення можливості обнуління резервів незароблених премій у разі, якщо на дату розрахунку резервів незароблених премій з відповідних видів страхування методом, визначеним Законом України „Про страхування” страховик не має діючих договорів страхування, а розрахункова величина таких резервів має додатне значення.

доповнення переліку методів формування резерву незароблених премій методом „коефіцієнта збитковості”.

2) удосконалення методики формування резерву заявлених, але не виплачених збитків, зокрема щодо:

забезпечення можливості в разі, якщо про страховий випадок заявлено (повідомлено), але розмір збитку не визначений, формувати такий резерв на підставі показника середнього збитку за видом страхування або за ризиком за останні чотири періоди (квартали), що передують даті розрахунку або даних попередньої оцінки страховиком розміру збитку за страховим випадком,

удосконалення механізму визначення розміру витрат на врегулювання збитків;

3) удосконалення методики формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені, щодо доповнення переліку методів формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені, методом Кейп-Код (Cape Сode) та Мюненським ланцюговим методом (Munich Chain Ladder), а також модифікацією та лінійною комбінацію актуарних методів

4) удосконалення методики формування резерву коливань збитковості з метою актуалізації розрахунку такого резерву відповідного до його мети та призначення;

5) встановлення методології перевірки адекватності страхових зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ;

6) запровадження Внутрішньої політики страховика по формуванню технічних резервів, що розробляється відповідно до Методики та затверджується страховиком тощо.

 

При цьому Розпорядженням передбачено, наступне:

Страховикам, що здійснюють страхування інше, ніж страхування життя:

  • протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим розпорядженням розробити та затвердити внутрішню політику страховика із формування технічних резервів відповідно до розділу X Методики та повідомити Нацкомфінпослуг про запровадження обраної методики формування і ведення обліку технічних резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, подавши до Нацкомфінпослуг копію Внутрішньої політики страховика з формування технічних резервів протягом 15 календарних днів після її затвердження;
  • розрахунок технічних резервів здійснювати на підставі Внутрішньої політики страховика з формування технічних резервів з дня її затвердження.

Для страховиків, які відповідно до розділу VI Методики, затвердженої пунктом 1 цього розпорядження, розраховують резерв коливань збитковості за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, розмір резерву коливань збитковості на початок звітного періоду, що застосовується відповідно до пункту 3 розділу VI Методики для розрахунку резерву коливань збитковості за таким видом страхування станом на першу звітну дату з дати набрання чинності цим розпорядженням, приймається рівним нулю.

 

Передбачається, що розпорядження набирає чинності через 30 календарних днів з дня його офіційного опублікування, крім пункту 5 розділу X Методики, який набирає чинності з 01 січня 2020 року. Розпорядження  про внесення змін до Методики формування страхових резервів опубліковано за посиланням  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1169-18