Регулятори надають роз’яснення щодо поведінки в умовах запровадження карантину інфекційної хвороби SARS-CoV-2

На офіційних веб-сайтах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщено повідомлення щодо порядку роботи та рекомендованої поведінки під час запровадження карантину інфекційної хвороби SARS-CoV-2

Удосконалено механізм проведення перевірок бізнесу контролюючими органами і органами фінконтролю

Внесено зміни до Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю.