Конкурс на зайняття посади Генерального директора НАСУ


Національна асоціація страховиків України, виконуючи вимоги статутних документів, оголошує конкурс на посаду керівника асоціації страховиків.

Документи та відомості для участі у конкурсі приймаються на електронну пошту hr@nasu.com.ua до 30 листопада 2021 року включно.

Переможець конкурсу розглядатиметься Загальними зборами Асоціації для затвердження на посаду Генерального директора.

Вимоги до претендента та перелік документів, що ним подаються, у додатку до оголошення.

Для участі в конкурсному відборі претендент надсилає електронною поштою на адресу, зазначену в оголошенні про проведення відбору, такі документи:

  1. заяву про участь у конкурсному відборі (довільна форма);
  2. копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
  3. копію документа про вищу освіту;
  4. біографічну довідку (резюме), яка має містити серед іншого точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні (довільна форма);
  5. мотиваційний лист;
  6. конкурсну пропозицію;
  7. згоду на обробку персональних даних;
  8. особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійної компетенції, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Конкурсна пропозиція має містити:

аналіз поточної ситуації та детальний першочерговий план діяльності асоціації протягом одного року, довгостроковий – на три роки;

заходи з виконання плану завдань та результати аналізу можливих ризиків;

загальне бачення ролі, задач та місця Асоціації на страховому ринку;

місце керівника Асоціації у її функціонуванні.

Вимоги до кандидатів:

вища освіта, зокрема (але не обмежуючись) в одній із наступних галузей знань: «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Міжнародні відносини», «Фінанси», «Страхування»;

загальний стаж роботи не менше 10 років, наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне або оперативне управління) не менше ніж п’ять років;

глибинні знання у сфері страхування та фінансів, зокрема, законодавчих актів з цих питань;

бездоганна ділова репутація;

наявність досвіду співпраці з міжнародними, іноземними організаціями та наявність досвіду у страхуванні не менше ніж п’ять років;

лідерські якості, системне мислення, високе почуття обов’язку і відповідальності, нульова толерантність до проявів корупції, цілеспрямованість та проактивність, здатність приймати чіткі та обґрунтовані рішення, визначати шляхи їх реалізації;

відмінні комунікативні та організаційні навички, зокрема, здатність до пошуку і налагодження нових продуктивних форм міжгалузевої взаємодії задля досягнення спільних цілей, уміння вибудовувати, підтримувати та розвивати ефективні партнерські відносини з представниками Регуляторів, Верховної ради України, асоціаціями, ЗМІ, лідерами громадської думки, уміння публічно виступати та ефективно доносити інформацію, погоджувати позиції та виробляти ефективні консенсусні рішення;

здатність виявляти потреби та необхідність змін, уміння організовувати системні зміни, передбачати та враховувати всі корисні можливості та негативні наслідки в умовах їх реалізації. 

Обов’язки як керівника Асоціації

Скерування діяльності Асоціації на виконання приписів Білої книги НБУ, поточне керування Асоціацією, взаємодія з учасниками об’єднання.

Детальнішу інформацію щодо умов конкурсу та роботи керівника об’єднання можна дізнатися, направивши запит на електронну адресу конкурсу