Мінфін затвердив Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України


Мінфін наказом від 18.01.2018 № 14 затвердив Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України.

Ця Інструкція, розроблена відповідно до ст. 221, 255 Кодексу про адміністративні правопорушення, ст. 24 Закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, встановлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Мінфіну та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 166 9, ч. 6 ст. 166 11 та ст. 188 34 Кодексу.

Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 166 9, ч. 6 ст. 166 11 та ст. 188 34 Кодексу, складають уповноважені на те Мінфіном посадові особи, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення таких порушень вимог законодавства:

– порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;

– неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання до Держфінмоніторингу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;

– порушення вимог щодо зберігання офіційних документів, інших документів (зокрема, створених суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронних документів), їх копій стосовно ідентифікації осіб – клієнтів, представників клієнтів, осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також вимог щодо зберігання усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (зокрема, результати будь-якого аналізу під час здійснення заходів щодо верифікації клієнта/поглибленої перевірки клієнта) та даних про фінансові операції;

– порушення порядку зупинення фінансових операцій;

– невиконання законних вимог посадових осіб Мінфіну стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків;

– розголошення у будь-який спосіб інформації, що відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю;

– неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, пов’язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) на запит Держфінмоніторингу;

– неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Наказ зареєстровано у Міністерстві юстиції 12 лютого 2018 р. за № 159/31611 та він набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НАКАЗ