Нацкомфінпослуг розпорядженням від 21.12.2017 № 4600 затвердила зміни до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


Нацкомфінпослуг розпорядженням від 21.12.2017 N4600 затвердила зміни до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Зокрема  уточнено, що контроль якості відомостей, що надаються страховиками – членами МТСБУ до бази даних МТСБУ, виконується шляхом порівняння наданих страховиками даних щодо забезпечених транспортних засобів та про події, що мають ознаки страхових випадків, з відповідними даними державних органів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Повнота даних перевіряється МТСБУ шляхом проведення звірки програмними засобами бази даних МТСБУ звітних даних страховика щодо здійснення страхової діяльності, що складаються та подаються відповідно до порядку та за формами, визначеними Нацкомфінпослуг, з аналогічною інформацією, отриманою з бази даних МТСБУ, не рідше одного разу на квартал.

Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 січня 2018 р. за N 62/31514 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на зараз Розпорядження чинності не набуло. 

Про затвердження Змін до Положення про…