НАСУ підтримує Проект Закону №8415 про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг


Новини НАСУ.

25 травня 2018 року у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону № 8415 про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг.

Національна асоціація страховиків України провела власний експертний аналіз зазначеного документа та вирішила виступити з його підтримкою. Нововведення та зміни, що пропонуються проектом, спрямовані на створення фінансової системи, що здатна забезпечити сталий економічний розвиток, побудову повноцінного конкурентоспроможного середовища, створення умов для належного та ефективного функціонування ринків небанківських послуг, зміцнення системної стабільності та забезпечення захисту прав споживачів.

Зазначеним Проектом запропоновано надати для потреб Закону визначення таким поняттям, як «небанківська фінансова установа», «споживач фінансових послуг (споживач)» та «клієнт», «ліцензійні умови», «здобувач» та «видача ліцензії», «ліцензіат» та «ліцензія» тощо, а також сформульовано принципи захисту прав споживачів фінансових послуг. Проектом надано визначення та тлумачення поняттю «Достовірність реклами та іншої інформації», розширено обсяг інформації, яку фінансові установи зобов’язані розкривати клієнтам.

НАСУ звертає увагу на те, що частини цього Закону щодо визначення фінансових послуг, порядку їх надання, зобов’язань перед споживачем та інші загальні положення стосуються всіх ринків фінансових послуг, проте серед решти є норми, які спрямовані на регулювання роботи страхового ринку.

Проект містить низку норм щодо стандартизування відносини, що фактично вже склалися на ринку страхування, але залишаються без належного правового регулювання, що зважало б на специфіку фінансового ринку. Зокрема, ч. 2 ст. 6 Проекту, якою врегульовано порядок укладення (а також зміни) договорів про надання фінансових послуг з урахуванням порядку їх укладення у вигляді електронного документа або шляхом приєднання клієнта до договору, розміщеного на офіційній веб-сторінці.

Також поміж норм Проекту Закону є такі, впровадження яких може сприяти цивілізованій реорганізації та припиненню діяльності небанківських фінансових установ, недопущенню погіршення фінансового стану фінустанови, яка приєднує іншу фінансову установу, а також має забезпечити повне виконання нею своїх зобов’язань у разі припинення її діяльності шляхом ліквідації за рішенням небанківської фінансової установи.

Таким чином, Проектом Закону № 8415 вперше розроблено порядок припинення діяльності фінансових установ шляхом приєднання або ліквідації саме з урахуванням особливостей ринків фінансових послуг. Наприклад, запроваджується обов’язкове отримання дозволу Регулятора на дії, пов’язані із таким припиненням, а також порядок отримання таких дозволів.

До того ж, запроваджується можливість передачі портфелю договорів про надання фінансових послуг, тобто переходу від однієї небанківської фінансової установи прав та обов’язків за договорами про надання фінансових послуг, право на укладання яких визначено ліцензією на провадження діяльності з надання окремого виду фінансових послуг, до іншої небанківської фінансової установи на підставі договору, що на сьогодні найбільш актуально для life-страхування.

Для такої процедури також передбачається отримання попереднього дозволу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зазначеним Проектом Закону пропонується стандартизувати процедуру інспектування фінансових установ з метою виявлення порушень законодавства, що регламентує надання фінансових послуг на ринках фінансових послуг та виявлення обставин і ризиків, що можуть негативно впливати на платоспроможність учасника ринку. Так, передбачено порядок, підстави та процедури при здійсненні планових інспекцій, позапланових інспекцій та позапланових невиїзних інспекцій. Поданий у Проекті Закону порядок проведення перевірок сприятиме прозорості та передбачуваності дій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг під час інспектування.

Запропоновано змінити порядок оформлення, подання, розгляду та видачі документів Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг здобувачами ліцензій, з урахуванням, зокрема, можливості обігу електронних документів.

Щодо анулювання ліцензій Проектом Закону також запропоновано визначення понять та проведення відповідних процедур.

Серед новацій Проекту – впровадження коригувальних та заходів впливу, а також штрафних санкцій на зміну єдиним чинним заходам впливу.

Так, передбачено, що у разі виявлення обставин і ризиків, що можуть негативно впливати на платоспроможність учасника ринку, коригувальні заходи полягатимуть у рекомендації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг учаснику ринку фінансових послуг вжити певних дій або утриматись від них з метою усунення обставин або уникнення ризиків, що можуть негативно впливати на платоспроможність такого учасника ринку.

Такі заходи матимуть рекомендаційний характер та не є обов’язковими до виконання учасником ринку фінансових послуг, утім їх невиконання є підставою віднесення такого учасника до високого ступеня ризику здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

У свою чергу у разі встановлення порушень законодавства заходами впливу можуть бути письмове застереження, тимчасова заборона укладати нові договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати дію укладених договорів з надання фінансових послуг, становлення підвищених економічних нормативів, лімітів та обмежень щодо здійснення окремих видів операцій.

Статтею 41 Проекту змінено обсяги штрафних санкцій за окремі види порушень у бік їх збільшення до 10 разів, а також дещо змінено підстави та порядок їх застосування.

Серед нововведень Проекту – запровадження віднесення фінансових установ до фіктивних у випадку, коли діяльність не відповідає меті створення та/або фінансова установа визнана фіктивною іншими державними органами. У такому разі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, анулює ліцензії (за наявності) такої фінансової установи та призначає позаплановий виїзний захід контролю (перевірку) небанківської фінансової установи.

Цілком новою категорією положень Проекту є впровадження поняття проблемності та неплатоспроможності фінансових установ, а також процесу примусової їх ліквідації.

У разі недотримання фінустановою обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, вимог до капіталу та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, встановлених законодавством, та за умови відсутності прострочених зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг перед клієнтами така фінансова установа визнається проблемною, а в разі недотримання нею фінансових нормативів та наявності прострочених зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг перед клієнтами – неплатоспроможною.

Проектом передбачені подальші процедури в разі виявлення ознак проблемності фінансової установи з метою усунення підстав, що стали причиною визнання її проблемною, а також наслідки визнання фінустанови неплатоспроможною та процедура відновлення її платоспроможності.

Щодо примусової ліквідації передбачається, що це буде комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію фінансової установи внаслідок її неплатоспроможності або невиконання плану відновлення платоспроможності або недостатності майна та грошових коштів небанківської фінустанови для виконання зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг після прийняття фінустановою рішення про ліквідацію. Визначається процедура примусової ліквідації фінансової установи та призначається тимчасова адміністрація.

Директор Національної асоціації страховиків України Наталія Гудима зазначила:

«Запропоновані дефініції та нормативні нововведення є дієвими та надзвичайно важливими для небанківського сектора економіки. Ми переконані, що цей Проект Закону стане поштовхом до позитивних змін на ринку, тому цілком підтримуємо його».

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг