НАСУ внесла пропозицію щодо актуалізації термінів реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектора України до 2020 року


Новини НАСУ.

Національна асоціація страховиків України взяла участь у засіданні Національного Банку України щодо обговорення оновлень Комплексної програми розвитку фінансового сектора України до 2020 року.

За результатами зустрічі НАСУ надіслала лист-звернення до Національного банку України, Управління реформування фінансового сектора з пропозицією змінити терміни реалізації завдань, передбачених програмою:

  • у розділі А (Забезпечення стабільності та динамічного розвитку фінансового сектора) для завдання А.4 (Посилити вимоги щодо платоспроможності та ліквідності учасників фінансового сектора) пропонується встановити термін до 31 грудня 2020 року, оскільки завдання не виконано;
  • у розділі А (Забезпечення стабільності та динамічного розвитку фінансового сектора) для завдання А.16 (Забезпечити розвиток інституту посередників фінансового сектора) пропонується встановити термін до 31 грудня 2019 року, оскільки завдання не виконано;
  • у розділі В (Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового сектора) для завдання В.1 (Забезпечити інституційну та фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО) пропонується встановити термін до 31 грудня 2018 року, оскільки завдання не виконано;
  • у розділі В (Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового сектора) для завдання В.4 (Провести трансформацію регуляторів) пропонується встановити термін до 31 грудня 2018 року, оскільки завдання не виконано;
  • у розділі В (Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового сектора) для завдання В.6 (Посилити внутрішній контроль регуляторів) пропонується встановити термін до 31 грудня 2019 року, оскільки завдання не виконано;
  • у розділі В (Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового сектора) для завдання В.7 (Налагодити комунікації регуляторів зі споживачами та учасниками фінансового сектора) пропонується встановити термін до 31 грудня 2019 року, оскільки завдання виконано частково.
  • у розділі В (Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового сектора) для завдання В.13 (Сприяти використанню новітніх ІТ-технологій учасниками фінансового сектора) пропонується встановити термін до 31 грудня 2019 року, оскільки завдання не виконано;
  • у розділі С (Захист прав споживачів фінансових послуг та інвесторів) для завдання С.1 (Підвищити рівень фінансової обізнаності, рівень культури заощаджень населення та застосування інноваційних платіжних інструментів) пропонується встановити термін до 31 грудня 2019 року, оскільки завдання повністю не виконано;
  • у розділі С (Захист прав споживачів фінансових послуг та інвесторів) для завдання С.2 (Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового сектора) пропонується встановити строк до 31 грудня 2019 року, оскільки завдання повністю не виконано.

Також НАСУ пропонує змінити перелік актів законодавства ЄС у сфері фінансових послуг, які передбачено імплементувати відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а саме з огляду на прийняття 20.01.2016 року Європейським Парламентом та Радою Директиви 2016/97/ЄС про реалізацію страхових продуктів (у новій редакції), що скасовує Директиву 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 09.12.2002 року  про посередництво у страхуванні, пропонується замінити її на актуальну у п. 30 Переліку.

 

Директор Асоціації Наталія Гудима зазначила:

«Ця програма надзвичайно важлива для фінансового сектора України, зокрема, страхового ринку, що було мною озвучено на робочій зустрічі в НБУ. НАСУ проаналізувала своєчасність та повноту виконання поставлених завдань програмою і розробила план-графік для її актуалізації».

Лист-звернення до Управління реформування фінансового сектору (НБУ)