НАСУ вітає страхову спільноту з прийняттям профільного Закону.


   Прийняття Верховною Радою України оновленого Закону України «Про страхування» відкриває можливості розвитку та правового регулювання для страхових компаній та споживачів страхових послуг.

   Сучасна ситуація на фінансових ринках та глобальні виклики, які впливають на економіки всіх країн світу, свідчать про необхідність комплексного реформування української системи регулювання та нагляду за небанківськими фінансовими установами, зокрема, страховими компаніями.
   Вітчизняний страховий ринок десятиліття працював за застарілим законодавством, яке періодично «осучаснювалось» точковими змінами та додатковими нормативно-правовими актами. Після переходу регуляторних функцій до НБУ, виникла нагальна необхідність у кардиальному оновленні законодавства, за яким працює страховий ринок. У створенні оновленого закону про страхування взяли участь фахівці Національного банку України та профільного комітету Верховної Ради, експерти страхового ринку, народні депутати, профільні асоціації. Авторському колективу у стислі терміни вдалось підготувати законопроєкт, який враховує сучасні вимоги до діяльності страховиків, нагляду за ними, та відповідає директивам Європейського Союзу.
   Національна асоціація страховиків України брала активну участь у підготовці та адвокації законопроекту «Про страхування». Основною метою асоціації стало врахування в законопроєкті прогресивного досвіду страховиків – членів асоціації та забезпечення інтересів ринку класичного страхування. Оновлений закон «Про страхування» тільки перший крок до наближення українськогог страхового ринку до найкращих світових стандартів. В найближчі два роки страховій спільноті разом з НБУ та ВРУ необхідно розробити, опрацювати та прийняти майже п’ятдесят нормативних актів пов’язаних з прийняттям ЗУ «Про страхування». Досвід спільної роботи, набутий під час підготовки цього законопроєкту, дозволить якісно оновити нормативну базу у найкоротші терміни.