НАСУ закликає народних депутатів України розглянути у Верховній Раді України зареєстрований законопроект 3670-д


Новини НАСУ.

Національна асоціація страховиків України закликає народних депутатів України розглянути у Верховній Раді України зареєстрований законопроект 3670-д, яким пропонується викласти Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у новій редакції, доповнивши його зміст актуальними та очікуваними споживачами та страховим ринком положеннями.

До того ж, вказаний законопроект передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу України, законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та «Про дорожній рух».

Основні зміни та новації, запропоновані вказаним проектом:

  1. Поетапне підвищення розміру страхових сум (сум, у межах яких страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування) та розмірів мінімальних виплат за окремими страховими випадками до рівня країн Європейського Союзу та відповідно до судової практики з розгляду питань відшкодування шкоди, спричиненої ДТП.

На сьогодні така сума складає максимум 100 000 гривень за шкоду майну та 200 000 гривен за шкоду життю та здоров’ю потерпілого. Вичерпавши вказаний ліміт, особи мають здійснювати компенсацію збитків за власний рахунок.

Проектом пропонується поступове, починаючи з 01 січня 2020 року, підвищення розміру страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих спочатку до 1 000 000 гривень на одного потерпілого та 20 000 000 гривен на один страховий випадок, і до 20 000 000 гривень на одного потерпілого та 100 000 000 гривень на один страховий випадок у 2025 році. Для пошкодженого майна такі суми пропонується встановити починаючи з 01 січня 2020 року на рівні 500 000 гривень на одного потерпілого та 2 000 000 гривень на один страховий випадок, і згодом, з 1 січня 2025 року – 8 000 000 гривень на одного потерпілого та 16 000 000 гривень на один страховий випадок.

Також запропоновано підвищити розмір страхового відшкодування моральної шкоди, завданою смертю фізичної, особи до 25 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством на день настання страхового випадку. На сьогодні це складає 93 075 гривень.

  1. Законодавче  встановлення можливості укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у електронній формі.

Окрім захисту навколишнього середовища, такий спосіб укладення  договору має викорінити проблеми та спекуляції, пов’язані із виготовленням, зберіганням, обліком та інвентаризацією бланків полісів. Також електронні поліси унеможливлять реалізацію полісів компаній, що вже позбавлені такого права, в противагу сьогоднішній ситуації, коли водії придбавають примару захисту від страховиків, які вже ніякого відношення до страхування не мають. Для споживача перевагою такого способу придбання полісу є також зручність виконання своїх обов’язків як водія та отримання захисту своїх інтересів, адже дає йому можливість, вивчивши пропозиції страховиків, зробити покупку у зручний час та спосіб: через Інтернет та зайвих ризиків.

Згідно проекту така форма договору поступово має замінити паперовий страховий поліс, який сьогодні звичайно використовується водіями.

Для Держави електронна форма договорів має стати також способом технологічного контролю за наявністю та чинністю страхового забезпечення транспортних засобів шляхом доступу до централізованої бази даних МТСБУ, припинення шкідливої діяльності страховиків, позбавлених права реалізації договорів обов’язкового страхування відповідальності, до того ж, це сприятиме підвищенню якості страхових послуг до європейського рівня

  1. Запровадження системи прямого врегулювання страхових випадків за якою страховик, з яким потерпілим укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, фактично виконує обов’язки страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність особи, яка завдала шкоду (у частині здійснення страхового відшкодування у зв’язку з пошкодженням транспортного засобу).

Як показує практика, окрім зміцнення довіри споживачів до страховиків, система прямого врегулювання збитків дозволяє скоротити терміни врегулювання страхових випадків та збільшити розміри відшкодувань за ними.

  1. Унормування порядку визначення розміру збитків потерпілого на підставі звіту про збиток – документа, який підтверджує розмір оціненого збитку відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону України «Про судову експертизу». Вказана норма має змінити сьогоднішній стан речей, коли деякі компанії, користуючись неоднозначними формулюваннями діючої редакції Закону, вводять потерпілих в оману, штучно занижуючи розмір страхових відшкодувань.

До того ж, проектом передбачено, що огляд пошкодженого (знищеного) майна має оформлюється відповідним актом огляду, що складається у двох екземплярах, один з яких надається потерпілому або його представнику.

  1. Захищаючи права осіб, які мають право на отримання страхового відшкодування, змінено порядок врегулювання страхових випадків та здійснення страхового відшкодування шляхом спрощення процедури повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, запровадження чіткої регламентації та часових меж для прийняття компанією рішення та здійснення виплати страхового відшкодування, підвищено відповідальність страховика за порушення строків виплати страхового відшкодування шляхом встановлення обов’язку виплати потерпілій особі пені та штрафу.

Також надано можливість винуватцю самостійно компенсувати потерпілому завдану шкоду, після чого повернути ці кошти від страховика, адже належно врегулювано механізм компенсації страховиком витрат особи, відповідальність якої застрахована.

  1. Визначено додаткові підстави для здійснення МТСБУ регламентних виплат за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Проектом передбачається відшкодування шкоди у випадках, якщо страховик зі закінченням строку, визначеного Законом для прийняття рішення щодо здійснення страхового відшкодування, не прийняв відповідного рішення або прийняв рішення про здійснення страхового відшкодування, але не виплатив його, а також у разі порушення провадження у справі про банкрутство такого страховика чи якщо такий страховик є ліквідованим – для виконання його зобов’язань за внутрішніми договорами страхування. Запровадження вказаної норми дасть змогу потерпілим отримувати відшкодування від МТСБУ навіть за умови неплатоспроможності страховика, не чекаючи роками завершення процедури банкрутства.

  1. Запровадження здійснення страхових відшкодувань потерпілим без урахування зносу пошкодженого майна з 01 січня 2021 року, що позбавить потерпілого необхідності стягнення з винуватця різниці у вартості відновлення такого майна (що інколи сягає 70 відсотків), а винуватцю надасть можливість засобами страхового відшкодування повністю відшкодувати потерпілому вартість відновлювального ремонту, не витрачаючи власних коштів.