НАСУ звернулась до Кабміну та Державної фіскальної служби України із пропозицією зменшити бюрократичне навантаження на осіб, що отримують страхові виплати


Новини НАСУ.

Асоціація закликає Кабмін та Державну фіскальну службу України дозволити прийом сканкопій та фотокопій медичних документів від застрахованих осіб.

Національна Асоціація Страховиків України надіслала офіційне звернення до Кабінету Міністрів України та Державної фіскальної служби України із пропозицією ініціювати внесення змін до абз. 4 ч. 1 п. 1.2. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 24.12.2010 року № 997, що зареєстроване в Міністерстві  юстиції України 13 січня 2011 року за № 47/18785.

В абз. 4 ч. 1 п. 1.2. зазначеного Розпорядження Нацкомфінпослуг передбачено, що під час страхування життя або здоров’я платника податку для належного підтвердження факту нанесення шкоди застрахованій особі залежно від характеру страхового випадку податковим агентом приймаються розрахункові документи (квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери) щодо оплати платником податку товарів, робіт, послуг, які передбачені умовами договору страхування та/або необхідність придбання (отримання) яких згідно з умовами договору страхування підтверджена відповідними документами (направленнями, рецептами, випискою з призначеннями лікаря з історії хвороби або амбулаторної картки) підприємств, установ, організацій або інших суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг.

Виходячи із практики застосування вказаних норм, для досягнення бажаного ефекту у вигляді невключення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу доходів у вигляді сум страхових виплат, страховиками мають прийматися лише оригінали таких документів, як: направлення, рецепти, виписки з призначеннями лікаря з історії хвороби або амбулаторної картки.

Утім така ситуація призводить до негативних наслідків для застрахованої особи, якій було нанесено шкоду. Особи, що отримують страхові виплати, звертаються до страховиків із проханнями про прийняття копій зазначених документів, вказуючи на той факт, що надання страховику оригіналів є у більшості випадків неможливим або створює труднощі для застрахованої особи.

Беручи до уваги існуючу проблему, НАСУ пропонує врегулювати питання шляхом зміни  абз. 4 ч. 1 п. 1.2. вказаного Розпорядження Нацкомфінпослуг та викласти його наступним чином:

«розрахункові документи (квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери)  щодо  оплати  платником  податку  товарів,  робіт, послуг,   які  передбачені  умовами  договору  страхування  та/або необхідність придбання (отримання) яких згідно з умовами  договору страхування  підтверджена відповідними копіями документів (направленнями, рецептами,  випискою з призначеннями лікаря з історії хвороби або амбулаторної картки) підприємств, установ, організацій або інших суб’єктів господарювання, які в  установленому   законодавством порядку мають право на надання медичних послуг».

Офіційний лист-звернення до Кабінету Міністрів України  та Державної фіскальної служби України підписала директор Асоціації Наталія Гудима.

  Лист НАСУ до Кабінету Міністрів України

  Лист НАСУ до Державної фіскальної служби України