Національна асоціація страховиків України підготувала пропозиції щодо удосконалення порядку використання іноземної валюти в страховій діяльності


Національна асоціація страховиків України підготувала пропозиції щодо удосконалення порядку використання іноземної валюти в страховій діяльності, встановленого  Постановою НБУ  №135 від 11 квітня 2000 року, в рамках створення Національним банком України нової нормативної бази у сфері валютного 

регулювання. Ця робота здійснюється відповідно до прийнятого нещодавно Закону України «Про валюту і валютні операції» в рамках проекту А.2 «Лібералізація валютного регулювання та валютного контролю; створення умов для вільного руху капіталу».

Враховуючи те, що Законом України «Про валюту і валютні операції» передбачено загальний принцип «дозволено все, що не заборонено» (ст. 2 Закону: «валютне регулювання в Україні ґрунтується на таких принципах запровадження обмежень і заходів захисту виключно з підстав та у порядку, визначених законом, з метою забезпечення стабільності фінансової системи і рівноваги платіжного балансу України»), Національна асоціація страховиків України пропонує загалом лібералізувати положення Постанови №135, виключити з неї процедури, які на сьогодні є обов’язковими, втім, по суті не є змістовними, розширити підстави, а також скоротити переліки та спосіб подання документів для покупки іноземної валюти.

Національна асоціація страховиків України пропонує:

 

  1. Виключити скрізь по тексту Постанови №135 необхідність погодження та надання Страховиками будь-яких довідок та договорів, що потребують реєстрації (засвідчення) Уповноваженим органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

Така процедура є беззмістовною, на практиці не передбачає будь-якої перевірки відомостей, викладених у документі, зокрема, через відсутність ані повноважень, ані технічних можливостей Уповноваженого органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

  1. Передбачити можливість подання всіх заяв та документів, необхідних для покупки іноземної валюти, у електронній формі з прикладенням електронного цифрового підпису.

Запропоноване відповідає вимогам часу та ділового обороту, та може бути запроваджене за аналогією з е-ліцензіями для фізичних осіб.

 

  1. Виключити встановлення підстав для покупки валюти Страховиками, зазначивши загальне правило, за яким Страховики мають право придбавати валюту для здійснення розрахунків за договорами страхування (перестрахування).

Дана пропозиція викликана тим, що, як показує практика, перелік підстав, наведених у Положенні, не є вичерпним, потребує постійного перегляду та доповнення, з огляду зміни як потреб Страховиків через зміну відносин, так і через зміну законодавства, що регулює вказані відносини.

 

  1. Окремо зазначити у Положенні №135 можливість купівлі валюти всіма Страховиками для  можливості формування у ній страхових резервів.

Вказана пропозиція повністю відповідає положенням Закону України «Про страхування» та Розпорядженню Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика» №850 від 07 червня 2018 року, а також зумовлена необхідністю мати можливість Страховикам здійснювати формування резервів у обраними ними спосіб, зокрема, у іноземній валюті.

 

  1. Передбачити у Положенні можливість покупки валюти Страховиками для здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя.

Вказане викликане, по-перше, необхідністю виконання укладених договорів страхування життя, а, по-друге, узгоджується із положенням Законів України «Про страхування» та «Про валюту і валютні операції».

 

  1. Запровадити можливість покупки іноземної валюти Страховикам за так званим «заявочним» принципом після надання ними заяви та скороченого переліку документів (наприклад, надання договору страхування (перестрахування) та страхового акту із зазначенням особи, яка отримує, та валюти виплати (для потреб розрахунків за договорами страхування (перестрахування)), або довідки щодо розміру резервів в іноземній валюті, за підписами керівника, головного бухгалтера страховика та актуарія (для формування резервів)).

 

  1. Розглянути можливість покупки іноземної валюти в межах сум так званого «фінансового моніторингу» без звернення із заявою та подання будь-яких документів.

Окрім спрощення процедури та пришвидшення здійснення розрахунків за договорами страхування (перестрахування) для Страховиків, встановлення такої межі перевірки/неперевірки жодним чином не позбавляє уповноважені банки здійснювати процедури, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».