Національна асоціація страховиків України направила до Державної регуляторної служби України лист щодо підтримки Розпорядження Нацкомфінпослуг


Національна асоціація страховиків України як об’єднання страховиків, направила до Державної регуляторної служби України лист щодо підтримки Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

Цим листом Асоціація «Національна асоціація страховиків України», як об’єднання страховиків, повідомляє Державну регуляторну службу України, що впровадження вказаного розпорядження є необхідною передумовою для подальшого розвитку в Україні обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів та приведення деяких його елементів у відповідність до вимог часу, стратегій розвитку Держави та положень нормативно-правових актів.  

Окремо вважаємо за необхідне звернути увагу Державної регуляторної служби України на наступні позитивні положення проекту Розпорядження:

Включення до переліку транспортних засобів, для яких визначений коригуючий коефіцієнт, легкових електромобілів та тролейбусів.

Слід наголосити, що у Законі України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних  транспортних засобів» зазначено, що не вважається транспортним засобом пристрій, який підпадає під ознаки, зазначені у цьому пункті, але щодо якого не встановлено коригуючий коефіцієнт залежно від типу транспортного  засобу. На сьогоднішній дань ані легкові електромобілі, ані тролейбуси не підпадають під дію вказаного Закону, і, отже, щодо них не може бути укладено договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних  транспортних засобів.

У відповідності до наявної статистичної інформації у 51 місті України експлуатується 3736 тролейбусів, загальна протяжність тролейбусних ліній складає близько 4412 км за 405 маршрутами, а щорічно послугами міського електротранспорту (тролейбусами) користується понад 1300 млн пасажирів, (у міжміському сполученні тролейбусами перевезено 6 млн пасажирів). Також зауважимо, що згідно зі статистичними даними (http://dsbt.gov.ua/sites/default/files/imce/Bezpeka_DTP/2018/analiz_avariynosti_2017.pdf), протягом 2017 року за участю трамвайних вагонів і тролейбусів підприємств міського електричного транспорту сталося 803 ДТП, у яких 13 осіб загинули та 187 отримали травми. У 2016 році на цьому виді транспорту сталося 433 ДТП за участю трамвайних вагонів і тролейбусів підприємств міського електричного транспорту, у яких 11 осіб загинули та 143 отримали травми. За 2018 рік наразі офіційні дані відсутні. Таким чином через відсутність обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності протягом лише двох наведених років більш, ніж 300 людей та членів 300 їх сімей були позбавлені гарантованих виплат у зв’язку з ушкодженням здоров’я або смертю потерпілих у ДТП, а власники сотень пошкоджених транспортних засобів – виплат на відновлення пошкодженого майна. Замість отримання страхових виплат протягом 90 днів, всі перелічені категорії осіб змушені були звертатися за захистом своїх прав до судів, здійснюючи при цьому додаткові витрати, або у випадку відсутності можливості на захист чи необізнаності – нести завдані з вини тролейбусів збитки самостійно без отримання компенсації.

До того ж слід зазначити, що запропоновані значення коригуючого коефіцієнту для тролейбусів встановлені на мінімальному рівні.

Щодо легкових електромобілів слід зазначити, що згідно транспортної стратегії Міністерства інфраструктури, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р  (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku) передбачається впровадження економічних та інших заходів стимулювання використання  в містах екологічно більш чистих видів транспорту, зокрема електромобілів, збільшення частки використання електротранспорту та електромобілів, зокрема доведення частки електротранспорту у внутрішньому сполученні до 75 відсотків. Тобто, окрім очевидної екологічної складової цього питання, збільшення кількості та фактичне витиснення електромобілями паливних транспортних засобів також передбачене стратегією транспортного розвитку України, що змушує вже сьогодні встановити для легкових електромобілів відповідних коефіцієнт,  фактично поширивши дію спеціального Закону на цей вид транспорту. Тим більш, що за даними Маркетингового агентства IRS Group (http://irsgroup.com.ua) станом на 01 січня 2019 року загальна кількість зареєстрованих в Україні автомобілів з електричним двигуном склала 19 884 штуки, з них електромобілі – 10 714, гібриди – 9 170, із тенденцією до стрімкого збільшення, у тому числі через стимулювання їх придбання з боку держави шляхом встановлення податкових пільг.

Також, відповідно до Закону, у разі настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише забезпечених транспортних засобів, водії мають право спільно скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (Європротокол). У такому разі водії транспортних засобів після складення повідомлення мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов’язку інформувати відповідні підрозділи Національної поліції про її настання. Таким чином, встановлення коефіцієнтів для тролейбусів та легкових електромобілів також матиме наслідком пришвидшення оформлення ДТП та відновлення роботи громадського транспорту, а також зменшення навантаження на працівників Національної поліції України.

 

Ініціювання коефіцієнту показника коливань збитковості діяльності страховика з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є важливим інструментом для запобігання неплатоспроможності страховиків та має забезпечити можливість страховикам дотримуватись вимог законодавства щодо рівня платоспроможності.

 

Впровадження нового коригуючого коефіцієнту – залежно від форми укладення договору обов’язкового страхування (на паперовому носії або електронний договір). Передбачене надання знижки в розмірі 10% у порівнянні з договорами обов’язкового страхування, укладеними на паперових бланках, є логічним кроком для стимулювання  подальшого переходу сегменту обов’язкового страхування до новітніх технологій, що також призведе до зниження адміністративні витрати страховиків, зменшення ризику шахрайських та корупційних проявів, пов’язаних із обігом паперових бланків полісів, а також до збереження природніх ресурсів.  

До того ж не можна не вказати на такі важливі та вигідні суспільству та страховикам нововведення, як підвищення розміру страхових сум, виключення фактично невживаних коефіцієнтів,  перегляд системи застосування бонус-малус, незначне підвищення вартості полісів, тощо, що у результаті матиме позитивний вплив як на споживачів, так і на страховиків, сприятиме зменшенню проявів недобросовісної конкуренції та неплатоспроможності, спонукатиме застосування сучасних процесів та задоволення потреб ширшого кола споживачів.

 

Також повідомляємо, що вказаний проект Розпорядження було доведено до відома учасників ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, надана можливість його обговорення та надання пропозицій та зауважень, що згодом були враховані у Розпорядженні.  

 

У зв’язку з цим звертаємося до Державної регуляторної служби України із закликом щодо погодження вказаного регуляторного акту без зауважень.