Оприлюднено доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, планових заходів державного нагляду (контролю)»


На офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг розміщено інформаційне повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, планових заходів державного нагляду (контролю)»

Як зазначається у повідомленні, у запропонованому проекті регуляторного акту впорядковується питання проведення планових заходів державного нагляду (контролю), оскільки існує необхідність затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності з надання фінансових послуг суб’єктами господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, та визначається періодичність проведення Нацкомфінпослуг планових заходів державного нагляду (контролю).

Метою прийняття регуляторного акту є вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг України та впорядкування проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Шляхами досягнення зазначеної мети є:

  • визначення ступенів ризику в діяльності суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг;
  • встановлення періодичності здійснення планових заходів нагляду (контролю).

З прийняттям регуляторного акту будуть виконані вимоги частини другої статті 5 Закону, що дозволить встановити чіткі, зрозумілі та вимірювані показники, за якими визначається ступінь ризику від провадження господарської діяльності на ринках фінансових послуг, а також встановити періодичність проведення Нацкомфінпослуг планових заходів державного нагляду (контролю).

Проект постанови доопрацьований за результатами розгляду зауважень та пропозицій, що надійшли під час його оприлюднення,  а також розгляду пропозицій органів державної влади.

Інформаційне повідомлення…