Нацкомфінпослуг оприлюднила проект розпорядження «Про внесення зміни до Порядку складання звітних даних страховиків щодо оприлюднення фінансової звітності»


На офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг розміщено повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення зміни до Порядку складання звітних даних страховиків щодо оприлюднення фінансової звітності».

Проектом розпорядження передбачається вдосконалення порядку оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої звітності (якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) у частині приведення у відповідність до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з урахуванням Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» в періодичних або неперіодичних виданнях.

Напрямок удосконалення порядку оприлюднення звітності у періодичних або неперіодичних виданнях реалізується шляхом внесення зміни до пункту 2.8 глави 2 Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 03.02.2004 № 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.09.2005 № 4619).

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються упродовж десяти робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення проекту за адресою Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3.

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення зміни до Порядку складання звітних даних страховиків щодо оприлюднення фінансової звітності”