НКЦПФР затвердила порядок оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про здійснення публічної пропозиції


Відповідно до п. 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону від 16.11.2017 N 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 13.02.2018 № 75 затвердила Порядок оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів.

Оприлюднення відповідного повідомлення здійснюється шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua, на власному веб-сайті та подання до НКЦПФР.

Оприлюднення повідомлення здійснюється у такі терміни:

  • у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті упродовж одного робочого дня після дати прийняття уповноваженим органом емітента відповідного рішення, але не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати ухвалення рішення;
  • подання до НКЦПФР упродовж семи робочих днів після дати ухвалення уповноваженим органом емітента відповідного рішення.

Повідомлення засвідчується підписом керівника емітента та подається до НКЦПФР у паперовій формі.

До повідомлення додається документ, що підтверджує ухвалення рішення уповноваженим органом емітента про те, що емітент вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів (копія або витяг з протоколу засідання наглядової ради, загальних зборів акціонерів, зборів учасників).

Рішення зареєстровано у Міністерстві юстиції 14 березня 2018 року за №296/31748, набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та діє до 31 грудня 2018 року.

Про затвердження Порядку оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів