НКЦПФР удосконалила Положення про функціонування фондових бірж


3 травня 2018 року на засіданні НКЦПФР було схвалено зміни до Положення про функціонування фондових бірж, якими удосконалена діяльність фондових майданчиків та врегульована процедура допуску цінних паперів емітента на фондову біржу.

Як відомо, емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів, а також банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи, за Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII належать до категорії «підприємств, що становлять суспільний інтерес». У законодавстві до зазначеної категорії компаній значно підвищені вимоги щодо бухгалтерського обліку та аудиту. Зокрема, вони повинні складати і подавати звітність відповідно до МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності), мати бухгалтерську службу, корпоративного секретаря та обов’язково здійснювати аудит своєї фінансової звітності. Окрім цього, вищезазначений Закон передбачає розподіл підприємств на мікропідприємства, малі, середні або великі. До великих підприємств законом віднесені такі, які мають показники річної фінансової звітності, що відповідають щонайменше двом критеріям з трьох встановлених: балансова вартість активів – понад 20 млн євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 млн євро; середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Відповідно до нової редакції Положення, власники цінних паперів «великих підприємств» та публічних акціонерних товариств отримують право за власною ініціативою включити такі цінні папери до біржового списку шляхом надання відповідної пропозиції на фондову біржу. Але за умови, якщо сумарна вартість пакету цінних паперів, що пропонується до продажу, складає не менше 5 млн грн. У цьому випадку фондова біржа письмово повідомляє емітента про отримання пропозиції та про внесення цінних паперів до біржового списку (із зазначенням дати внесення).

У випадку отримання пропозиції про внесення до біржового списку цінних паперів емітента, який не є публічним товариством та не входить до категорії «великих підприємств», фондова біржа надсилає йому інформацію про:

– отримання пропозиції щодо включення цінних паперів емітента до біржового списку;

– наслідки включення цінних паперів до біржового списку, а саме віднесення емітента цінних паперів до категорії «підприємств, що становлять суспільний інтерес»;

– необхідність отримання від емітента письмової згоди/незгоди на включення його цінних паперів до біржового списку. Лише після отримання письмової згоди емітента фондова біржа може включити цінні папери до біржового списку.

Крім цього, пропонується зміна терміну «торгівельна сесія» та впровадження нових термінів «передсесійний період» та «післясесійний період». Це дозволить фондовій біржі поділити торгівельний день на відповідні періоди та торгівельні сесії для подання відповідних заявок на купівлю-продаж цінних паперів, інших фінансових інструментів та укладання біржових контрактів (договорів) за такими заявками, зокрема, за участю маркет-мейкера.

Проект рішення опублікований на сайті Комісії для ознайомлення і надання зауважень та пропозицій до 18 травня 2018 року.

Повідомлення НКЦПФР