Об’єднання страховиків


Новини НАСУ.

Платоспроможний, динамічний, конкурентний, інноваційний ринок страхових послуг.

Задоволений, захищений, зацікавлений у страхуванні клієнт.

Саме таке бачення майбутнього об’єднало лідерів страхового ринку України.

16 грудня 2020 року 21 страховик Non-Life (частка за зборами страхових премій  складає близько 55%, а за страховими виплатами близько 65%) та 10 страховиків Life (доля за зборами страхових премій  складає більше 93%, а за страховими виплатами більше 98%) розпочали юридичну процедуру об’єднання.

Нове об’єднання створюється шляхом злиття Асоціації Українська Федерація Убезпечення з Національною асоціацією страховиків України, вступу окремих учасників Ліги страхових організацій України та страховиків, які не приймали участь в галузевих об’єднаннях.

Оновлена Національна асоціація страховиків України стане базою для формалізації позицій об’єднаних страховиків, запровадження високого рівня правил та стандартів діяльності на ринку страхових послуг, представлення інтересів учасників у відносинах з третіми особами з питань діяльності ринку страхування.

За результатами голосування Асоціацію очолить Денис Ястреб.

В об’єднувальному процесі приймають участь наступні компанії:

Від страховиків Non-Life: СК «УСГ», СК «Уніка», СК «Країна», Страхова група «ТАС», СК «Альфа Страхування», СК «Арсенал Страхування»,  СК «Універсальна», СК «Євроінс Україна», УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп», СК «ПЗУ Україна», СК «Колоннейд Україна», СК «ПРОВІДНА», СК «ВУСО», СК «Альянс Україна», СК «ГРАВЕ Україна», СК «ПРОСТО-страхування», СК «Кардіф»,  СК «Європейське туристичне страхування»,  СК «АРКС», СК «ІНГО», НАСК «ОРАНТА».

Від страховиків Life: СК «Граве Україна Страхування життя», СК «Княжа лайф Вієнна Іншуранс», СК «АРКС ЛАЙФ», СК «ТАС», СК «ІНГО ЖИТТЯ», «МетЛайф», СК «ПЗУ Україна страхування життя», СК «Уніка життя», СК «АСКА ЖИТТЯ», СК «КД Життя».