Нацкомфінпослуг визначила правила розрахунку викупної суми за договорами страхування життя


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вирішила проблемне питання, яке виникає під час дострокового розірвання договору страхування життя, а саме методику визначення розміру викупної суми. Вимоги до методики її розрахунку за договором страхування життя затверджено Розпорядженням від 14 листопада 2017 року № 4258, яке набуло чинності 16 квітня 2018 року

Викупна сума обчислюється математично на день припинення дії договору залежно від періоду, упродовж якого він діяв, згідно з методикою, яка є невід’ємною частиною правил страхування життя.

Якщо договір страхування життя не містить розміру викупної суми в абсолютній величині або у відсотках, то викупна сума, що підлягає виплаті за таким договором, не може бути меншою, ніж її базовий розмір.

Так, для договорів страхування життя з ризиком, що застрахована особа доживе до події, визначеної в договорі, або досягне визначеного в договорі віку (накопичувальні договори) – базовим розміром викупної суми є обсяг резерву нетто-премій, обчислений ретроспективно та збільшений на розмір резерву бонусів за таким договором.

При цьому обсяг витрат на укладення договору страхування життя, що врахований в обчисленні розміру резерву нетто-премій, не може перевищувати 5% страхових платежів, які рівномірно розподіляються на перші п’ять років дії договору.

Для договорів страхування життя, які не є накопичувальними, базовим для викупної суми є розмір математичного резерву, зменшений на розмір витрат на ведення справи в обсязі, який визначається в такому порядку:

– не більше 20% страхового платежу за договором – для договорів, термін дії яких не перевищує одного року;

– не більше 30% страхового платежу за перший рік дії такого договору – для договорів, термін дії яких більше одного року.

Про затвердження Вимог до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя