Про проведення перевірок звітів про оцінку майна


Нацкомфінпослуг повідомила про виявлення проблемних питань під час проведення перевірки звітів про оцінку майна на відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності, складених для визначення збитків або розміру відшкодування.

Як йдеться у повідомленні, керівництво Нацкомфінпослуг та Фонду державного майна України провело робочу нараду щодо забезпечення рецензування звітів про оцінку майна, складених для визначення матеріальних збитків, завданих власнику у разі пошкодження його майна.

За 2017 рік  Нацкомфінпослуг надіслала до Фонду державного майна понад 200 звітів про оцінку майна для проведення перевірок на відповідність нормативно-правовим актам з оцінки майна. За результатами перевірок встановлено, що близько 90% звітів, надісланих Нацкомфінпослуг класифікуються згідно з  Національним стандартом,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, за ознакою абзацу четвертого пункту 67 № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» як такі, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що впливають на достовірність оцінки. Це підтверджує неналежну підготовку звітів про оцінку майна та визначення розміру страхового відшкодування.

За результатами наради вирішено подовжити співпрацю між Фондом державного майна та Нацкомфінпослуг щодо проведення перевірок звітів про оцінку майна.

Ухвалено рішення спростити процес ідентифікації звітів про оцінку майна з урахуванням наступного.

  1. Довести до відома страхових компаній розроблену Фондом «Пам’ятку» щодо нормативно-правових вимог до складання звітів з оцінки майна (додається).
  2. Єдиним документом, що підтверджує проведення оцінки суб’єктом оціночної діяльності з метою визначення вартості колісного транспортного засобу (КТЗ) є звіт про оцінку майна відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
  3. Для проведення рецензування звітів про оцінку колісних транспортних засобів до Фонду мають надаватися оригінали звітів про оцінку майна або у разі неможливості надання оригіналів копії зазначених звітів, завірених суб’єктом оціночної діяльності.
  4. Якщо в результаті рецензування Фондом  було зроблено висновок, що звіт все таки може використовуватися з метою, визначеною у ньому, такий звіт доопрацюванню не підлягає.

Нацкомфінпослуг та Фонд рекомендують  страховикам передбачити в повідомленнях про настання події, що має ознаки страхової, або в договорі добровільного страхування надання страховику доручення від власника КТЗ про проведення оцінки матеріальних збитків майна.

Нацкомфінпослуг звертає увагу страховиків на необхідність належного документального оформлення підтвердження розміру збитку і розрахунку страхового відшкодування та (починаючи з 20.04.2018) на необхідність надання під час підготовки на вимоги Нацкомфінпослуг інформації та документів за зверненнями, скаргами громадян.

Додатково повідомляється, що наявність у звіті про оцінку майна ознак невідповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, які викладені у «Пам’ятці», свідчить про те, що такий звіт не може бути використаний для визначення страхового відшкодування. У разі відсутності ознак невідповідності звітів з оцінки майна  вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, які викладені у «Пам’ятці», та незгодою  (незадоволенням) скаржників з розміром страхового відшкодування, який визначався  на підставі звіту про оцінку майна, Нацкомфінпослуг направлятиме його на рецензування до Фонду.

У разі підтвердження фактів невідповідності наданих Нацкомфінпослуг звітів про підтвердження розміру збитку –  Фонд у межах своїх повноважень вживатиме відповідних заходів впливу до суб’єктів оціночної діяльності та повідомлятиме  про це Нацкомфінпослуг.

Спільні дії Нацкомфінпослуг та Фонду державного майна України сприяють контролю належного надання послуг страховими компаніями та суб’єктами оціночної діяльності і  здійснення незалежної оцінки майна.

«Пам’ятка»  щодо нормативно-правових вимог до складання звіту з оцінки майна

Інформаційне повідомлення