Популяризація забезпечення власної пенсії та заохочення українців до додаткових пенсійних накопичень має стати однією із державних програм


   Триває дискусія чи треба переходити на накопичувальний рівень пенсійної системи, і як людям отримати гідну пенсію. Коментує експерт, виконавчий директор Національної асоціації страховиків України Ніна Гузей.

Як впровадження накопичувальної пенсії може вирішити проблему?

   На мою думку, впровадження накопичувальної пенсії не вирішить проблему у найближчій перспективі  у наступні  5-10 років, але з огляду на майбутнє – тільки накопичувальні пенсійні заощадження (як обов’язкові  так і добровільні) можуть розвантажити солідарну систему та забезпечити належний рівень життя для майбутніх пенсіонерів. Навіть невеликі  персоніфіковані відрахування до пенсійної системи зможуть  не лише наглядно продемонструвати учасникові системи рівень його персональних накопичень, а й стимулювати  його до додаткових відрахувань задля збільшення  майбутніх власних  пенсійних виплат. Впровадження накопичувальної системи  не лише знизить патерналістські настрої громадян, коли більшість сподівається лише на державу і фраза: «я працював усе життя, то не хай мені держава дасть гідну пенсію» є нормою життя,   а й стане суттєвим стимулом  до посилення персональної відповідальності як окремої фізичної особи так і роботодавця за  розмір її майбутньої пенсії. 

Наскільки активно українці зараз користуються послугами приватних пенсійних фондів?

   І, хоча рік від року надії пересічного українця на пенсію від держави стають все слабшими, все ж культура до власних заощаджень у довгостроковій перспективі залишається дуже низькою. Низький рівень життя та високий рівень недовіри до фінансових інституцій є головними чинниками, які стримують популярність таких інституцій як недержавні пенсійні фонди, про що і свідчать статистичні показники, а саме 85 тисяч вкладників фізичних осіб, частка пенсійних внесків від яких складає лише 14% (360 млн.грн.)  ( за даними НКЦПФР станом на 30.06.2021). Всього ж вартість пенсійних активів станом становить 3,7  млрд грн.. Варто відзначити, що позитивна динаміка приросту кількості вкладників хоча і спостерігається, але залишається дуже низькою. Ці факти свідчать про те, приватні пенсійні фонди не є популярними

Які ще варіанти збереження грошей на пенсію використовують?

   Більш активно українці користуються послугами компаній, що здійснюють страхування життя, які пропонують накопичувальні програми як до досягнення пенсійного віку так і до певного строку, встановленого договором. Такі програми є популярними не лише через програму накопичення, але і тому, що забезпечують додатковий страховий захист (фінансову підтримку) на випадок критичних захворювань, травматичних ушкоджень, та інших подій, пов’язаних із розладом здоров’я чи навіть смерті. Так у лайфовиків близько 1,5 млн  накопичувальних контрактів станом на 01.06.2021 року (за даними НБУ) із фізичними особами, а сума страхових резервів  (розмір зобов’язань  за накопиченнями) становить за такими договорами 12,7 млрд грн за такими договорами. Втім цей показник є також надзвичайно низьким у порівнянні із європейським ринком.

   Банківський сектор  також пропонує депозити на більш тривалий термін, ніж один рік, але частка таких депозитів дуже мала, та і вкладення на строк 2-3 роки важко назвати накопиченням грошей на пенсію. Ті громадяни, які мають доходи більше ніж середній рівень ЗП, намагаються вкладати свої збереження у нерухомість із надією забезпечити собі пасивний дохід «на старість» у вигляді  доходів від оренди нерухомості. Зважаючи, що такий вид активу, як нерухомість  потребує вкладень суттєвих, цей спосіб пенсійного забезпечення навряд чи можна назвати доступним та поширеним. Те ж саме можна сказати і про накопичення через інвестиційні фонди.

   Отже, підсумовуючи, можна констатувати, що популяризація  забезпечення власної пенсії та заохочення українців до додаткових пенсійних накопичень має стати однією із державних програм. При цьому повинні застосовуватись різні підходи, як обов’язкові пенсійні відрахування так і стимулювання добровільних пенсійних заощаджень, в тому числі із застосуванням податкових преференцій як для фізичних осіб, так і для роботодавців.

 Інтерфакс-Україна