Порядок набуття членства


 

Для набуття членства в Асоціації зацікавлена особа (заявник) подає до Асоціації ЗАЯВУ

 

До заяви додаються наступні документи:

1) належним чином завірена копія документа, що підтверджує державну реєстрацію заявника (виписка та/або свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з датою складання не пізніше 1-го місяця з дня подачі заяви);
2) належним чином завірені копії установчих документів заявника (Статут юридичної особи, Установчий договір, Свідоцтво платника податку, Свідоцтво про державну реєстрацію фінансових установ, тощо);
3) належним чином завірену копію документа, яким підтверджуються повноваження особи, яка підписує заяву (протокол, довіреність, тощо);
4) фінансовий звіт Товариства за рік, який передує року подання заяви про набуття членства в Асоціації;
5) належним чином завірену копію ліцензії на здійснення страхової діяльності;
6) належним чином завірену копію рішення (протоколу) заявника уповноваженого органу управління юридичної особи про вступ до Асоціації та/або інші документи, що передбачаються установчими документами Заявника.