Порядок набуття членства


Для набуття членства в Асоціації зацікавлена особа (заявник) подає до Асоціації ЗАЯВУ

 

Відповідно до вимог Статуту Асоціації «Національна Асоціація Страховиків України» (надалі також ‒ Асоціація) Асоціація є вільною для вступу/виходу нових членів.

Учасником Асоціації може бути страхова компанія, яка здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, включена до Державного реєстру фінансових установ, має дійсну ліцензію на здійснення страхової діяльності та структуру власності у відповідності до законодавства, згодна виконувати обов’язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації, керівники та власники істотної участі якої мають бездоганну ділову репутацію у відповідності до законодавства, така, що виконує вимоги законодавства щодо платоспроможності страховика. Участь в Асоціації передбачає визнання цілей та завдань Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

Юридичні особи, які бажають вступити до Асоціації, подають до Виконавчого органу Асоціації письмову заяву про вступ до Асоціації з наданням документів. Заява повинна містити згоду юридичної особи на виконання вимог Статуту, законодавства України, а також інших правил обов’язкового характеру, що містяться у внутрішніх документах Асоціації.

До заяви додаються наступні документи:

  1. належним чином завірену копію документа, що підтверджує державну реєстрацію заявника (виписка та/або свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з датою складання не пізніше 1-го місяця з дня подачі заяви);
  2. належним чином завірені копії установчих документів заявника (Статут юридичної особи, Установчий договір, Свідоцтво платника податку, Свідоцтво про державну реєстрацію фінансових установ, тощо);
  3. належним чином завірену копію документа, яким підтверджуються повноваження особи, яка підписує заяву (протокол, довіреність, тощо);
  4. складені відповідно до вимог законодавства, подані та прийняті НБУ фінансова та консолідована річна звітність, звіт незалежного аудитора, актуарний звіт, за календарний рік, що передує року, у якому подається заява, документ на підтвердження величини сформованих резервів станом на день звернення із заявою про членство;
  5. довідка в довільній формі про ліцензії заявника на здійснення страхової діяльності;
  6. належним чином завірену копію рішення (протоколу) заявника уповноваженого органу управління юридичної особи про вступ до Асоціації та/або інші документи, що передбачаються установчими документами Заявника із документами, що підтверджують повноваження та компетенцію членів уповноваженого органу.
  7. належним чином оформлені та підтверджені документи, що підтверджують прозору структуру власності, відсутність неусунутих заходів впливу НБУ щодо платоспроможності, наявність бездоганної ділової репутації у керівників та власників істотної участі заявника.

 

Рішення про набуття членства у Асоціації належить до компетенції Загальних зборів Асоціації.