Президент України підписав Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»


Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 21.12.2017 N 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», яким визначаються правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулюються відносини, що виникають при її провадженні.

Цей Закон поширюється на аудиторів, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Зокрема визначено, що аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Аудиторські послуги надаються на підставі договору про надання аудиторських послуг, укладеного між суб’єктом аудиторської діяльності та замовником. У договорі про надання аудиторських послуг передбачаються предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Посадові особи юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, зобов’язані створити для суб’єкта аудиторської діяльності належні умови для якісного надання аудиторських послуг відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Оскільки згідно з Указом Президента від 10.06.1997 N 503/97 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” нормативно-правові акти Верховної Ради України набирають чинності через 10 днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні, зазначений Закон набрав чинності з дня опублікування – 07 лютого 2018 року, незважаючи на те, що в самому тексті Закону датою набрання чинності визначено 1 січня 2018 р. При цьому визначено, що цей Закон вводиться в дію з 01 жовтня 2018 року, а підпункт 1 пункту 9 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення набирає чинності через 12 місяців з дня опублікування Закону.

З дня введення в дію цього Закону втрачає чинність Закон від 22.04.1993 N 3125-XII “Про аудиторську діяльність”.

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”