Про Порядок складання звітних даних страховиків


Розпорядженням від 22 березня 2018 року № 407 Нацкомфінпослуг внесла зміну до Порядку складання звітних даних страховиків.

Із Порядку виключено вимогу, згідно з якою страховики повинні були у термін до 30 квітня року, наступного за звітним, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність (якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) разом з аудиторським висновком у періодичних або неперіодичних виданнях.

Таким чином, страховики зобов’язані оприлюднювати відповідну звітність лише на власному веб-сайті (веб-сторінці).

Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 квітня 2018 року за N462/31914 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на зараз Розпорядження чинності не набрало.

Розпорядження  № 407 від 22 березня 2018 року № 407