Удосконалено механізм проведення перевірок бізнесу контролюючими органами і органами фінконтролю


Внесено зміни до Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю.

Відповідні зміни передбачено постановою Кабміну від 6 грудня 2017 року № 1109, яка набула чинності 12 квітня 2018 року.

Так, планування перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання задля забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, платежів, здійснюється щороку контролюючими органами та щокварталу органами державного фінансового контролю. Раніше відповідні органи також здійснювали щоквартальне планування таких перевірок.

До 20 грудня поточного року  органи фінконтролю узгоджують  з контролюючими органами проведення ревізій, запланованих на I квартал наступного року. Раніше їх проведення узгоджувалося до 20 числа останнього місяця поточного кварталу.

Органи державного фінансового контролю плануватимуть перевірки на II, III і IV квартали поточного року з урахуванням плану-графіка документальних планових перевірок на поточний рік, оприлюдненого на офіційному веб-сайті ДФС.

Крім того, встановлено, що про проведення ревізій, запланованих на II, III і IV квартали поточного року, органи державного фінансового контролю інформують відповідні контролюючі органи до 20 числа останнього місяця попереднього кварталу.

Про внесення змін до Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю