Українське законодавство


 

   Закон України Про страхування 

   Закон України Про електронну комерцію 

   Закон України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

   Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

   Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

   Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ